Förarprov

Boka ditt förarprov hos trafikverket

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Körkortseleven eller trafikskolan bokar tid för båda proven samtidigt men med ca  3 veckors mellanrum, vilket ger utrymme för en ombokning om körkortseleven inte får godkänt vid första försöket.

I bokningstjänsten kan körkortseleven eller trafikskolan boka och avboka prov för alla körkortsbehörigheter och yrkesförarprov. Körkortseleven kan också betala avgiften för ditt prov och för fotograferingen.

Kostnaderna för själva proven betalas ALLTID direkt till Trafikverket! Det är endast kostnaden för lån av bil som kan betalas till en trafikskola, vid bokning av bil till körprov.

Om körkortseleven inte får godkänt på sitt prov måste ett nytt prov  bokas och betalas.

Endast ett sökresultat