Handledarkurs även kallad introduktionsutbildning

Du som ska övningsköra privat för personbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning/handledarkurs innan du kan börja övningsköra. Se Transportstyrelsen

Det är samma introduktionsutbildning/handledarkurs för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

Handledarkursen hålls i trafikskolans lokaler på Härjedalsgatan 14 BV Insläpp ca 15 minuter innan kursstart. Vid kurstillfället måste identifikationen styrkas med giltigt legitimation, körkort eller pass.

Boka för en (1) deltagare i taget

Fyll i deltagarens fullständiga namn, personnummer & e-post.

Bokar du för flera? upprepa bokningen för varje deltagare.

399 kr

Det finns 10 platser kvar att boka.

 

Handledarkursen/Introduktionsutbildningen är ca 3 timmar lång, består av föreläsningar, gruppdiskussioner och avslutas med en frågestund. Kursen hålls på svenska och registreras hos Transportstyrelsen senast vardagen efter kursen kl 13:00 och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Kursen hålls på svenska.