Meny Stäng

Riskutbildning, Riskettan

800 kr

Riskutbildning 1, Riskettan

Riskutbildning 1, Riskettan är en obligatorisk del av din körkortsutbildning och ska ge dig kunskap och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra riskfyllda beteenden och faktorer påverkar körförmågan. Utbildningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, grupparbeten, filmvisning och avslutas med en frågestund.

För att klara denna kurs behöver du kunna förstå vad det handlar om och ta aktiv del i samtal och grupparbeten under hela kursen.

Närvaro på utbildningen registreras hos Trafikverket senast 13:00 dagen efter utbildningen.

Nollställ

Registrera deltagare

*
*

*

If you don’t have Swedish as your native language you can bring  an interpreter to help you understand the content of the course. This need to be stated this in your booking!

*

Kom tillbaka och gör fler bokningar om ni är fler som planerar att delta i kursen samtidigt.