Körkortsutbildningens Utbildningsplan

 

Varje körlektion är en möjlighet att ta ett steg närmare ditt mål - att bli en skicklig förare och få ditt körkort.

Genom att följa den utbildningsplan som körskolan har fått godkänd av Transportstyrelsen, kommer du att lära dig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att uppfylla de krav och bedömningskriterier som krävs för att få godkänt vid ditt körprov.

Varje steg du tar är ett steg i rätt riktning mot din dröm om att bli bilförare och uppnå friheten och självständigheten som ett körkortsinnehav ger. Låt varje körlektion bli en möjlighet att växa och lära dig mer, så att du kan uppnå din fulla potential och lyckas när det är dags för ditt körprov. Du kan klara det!

För att bli en trygg och säker bilförare behöver körkortseleven följa utbildningsplanen och varva körkortsteori, körlektioner, och om möjligt privat mängdträning under hela körkortsutbildningen.

Detta är vad körkortseleven förväntas att lära sig under sin körkortsutbildning . Utbildningsplanen är framtagen av Transportstyrelsen.

De 15 momenten i utbildningsplanen består i sig av flera olika delmoment.

Varje delmoment ska:

 • Demonstreras
 • Övas
 • Tillämpas
 • Godkännas

Ett moment i körkortsutbildningen  kan komma att behöva fler eller färre antal körlektioner för att godkännas. Därför är längden på en körkortsutbildning individuell.

 1. Körställning
 • Justera förarstolen, backspegeln och bilbältet för att få en lämplig körställning.
 • Använda bilens pedaler, spakar och reglage. 
 1. Inledande manövrering
 • Starta bilen, krypköra med gas och koppling och stanna mjukt.- Reglera farten med gas och koppling samt stanna utan hjälp av bromsen.
 • Uppmärksamma övrig trafik. – Styra bilen med god precision.
 1. Växling
 • Öka farten och utnyttja alla växlar och sedan växla ned. – Välja växel och lära sig köra säkert och miljöanpassat.
 • Bromsa mjukt respektive hårt och motorbromsa.
 • Använda pedalerna och växelspaken utan att titta ner vid växling.
 1. Lutning
 • Starta i upp- respektive nedförsbacke
 • Starta i en uppförsbacke på tre olika sätt
  • med hjälp av parkeringsbromsen
  • med hjälp av bromspedalen
  • med så kallad uppfångning.
 • Starta och samtidigt ha kontroll på övriga trafikanter.
 1. Manövrering
 • Ha rätt körställning vid backning.
 • Backa rakt och runt gathörn samt räta upp därefter.
 • Vända med hjälp av
  • vägkorsning
  • U-sväng och
  • ”sax-vändning”
 • Parkera, såväl framåt som baklänges.
 1. Vård och kontroll
 • Göra en säkerhetskontroll och upptäcka fel som kan påverka trafiksäkerheten.
 • Använda alla reglage och avläsa alla instrument.
 1. Samordning/Bromsning
 • Manövrera och ge tecken utan att vingla.
 • Använda backspeglarna under hela körningen.
 • Söka av siktområdet och ha handlings-/bromsberedskap. – Göra snabba accelerationer.
 • Göra kraftiga inbromsningar.
 1. Inledande tätort
 • Söka av omgivningen och upptäcka
  • Vägkorsningar
  • Vägmärken
  • andra trafikanter mm.
 • Anpassa hastigheten till förhållandena och sin egen förmåga.
 • Köra sparsamt.
 • Placera bilen på ett lämpligt sätt och tillämpa väjningsregler.
 • Tillämpa de regler som gäller för möten.
 1. Mindre landsväg
 • Förstå vägmärken och vägmarkeringar och hålla lagom avstånd till framför trafik och ha uppsikt i backspegeln.
 • Köra på ett sparsamt sätt.
 • Bromsa även i lite högre hastigheter.
 • Köra genom kurvor med rätt teknik avseende placering, bromsning och
 • växling. 
 • Passera en järnvägskorsning på ett säkert sätt.

 

 1. Stadstrafik
 • Ha god uppsikt framåt, bakåt och åt sidorna.
 • Vara riskmedveten och upptäcka dolda faror.
 • Anpassa hastigheten till övrig trafik och andra faktorer.
 • Rangordna de olika anvisningarna som finns.
 • Tillämpa de olika regler som gäller i vägkorsningar och cirkulationsplatser.
 • Visa hänsyn mot oskyddade trafikanter och kunna tillämpa regler för passerande av övergångsställe och cykelöverfart.
 • Ha ett bra samspel med andra trafikanter.
 • Visa sina avsikter för övriga trafikanter med körvisare och bromsljus.
 • Byta körfält på ett trafiksäkert sätt.

 

 1. Landsväg
 • Bedöma avstånd till övrig trafik och fasta föremål på ett riktigt sätt.
 • Reglerna som gäller vid vägarbete.
 • Accelerera snabbt vid utfarter på större vägar.
 • Genomföra höger- respektive vänstersvängar på ett säkert sätt.
 • Veta när det inte är lämpligt att göra en vänstersväng.
 • Genomföra riskfria omkörningar.
 • Tillämpa reglerna för körning i vägrenen.
 • Veta när det är olämpligt eller förbjudet att vända eller parkera.

 

 1. Motorväg
 • Tillämpa de regler som gäller på motorväg och motortrafikled.
 • Genomföra riskfria på- och avfarter.
 • Hålla lagom avstånd till framförvarande trafik.
 • Göra riskfria omkörningar.
 • Vända med hjälp av trafikplatser som finns vid vägen.

 

 1. Mörker
 • Anpassa farten så att han kan stanna inom siktsträckan.
 • Placera fordonet rätt på vägen.
 • Välja ut en plats där han kan stanna eller parkera på ett säkert sätt.
 • Agera på ett trafiksäkert sätt om han tvingas stanna på vägen.

 

 1. Halt väglag
 • Anpassa farten efter
  • Väglaget
  • Väggreppet
  • däcken
  • och övriga faktorer.
 • Hålla ett tillräckligt avstånd till framförvarande trafik.
 • Bromsa på rätt sätt för att ta reda på hur halt det är.
 • Anpassa farten så att han kan stanna om ett hinder plötsligt dyker upp trots att det är halt.
 • Förstå skillnaden mellan fram- och bakhjulsdrivna bilar i halt väglag.
 • Använda både vanliga och låsningsfria bromsar på ett effektivt och trafiksäkert sätt.

 

Körkortsutbildningen avslutas med

 1. Utbildningskontroll
 • Köra i tät trafik, stadstrafik och självständigt lösa uppgifter till exempel följa anvisningar och köra mot ett visst mål samt planera körningen med hänsyn till körfält, vägkorsningar med mera.

Samt:

 • Tillämpa miljövänlig körning.
 • Klara ett driftstopp.
 • Vända och parkera på ett trafiksäkert sätt.
 • Ha en sådan kunskap att körkortselev skulle klara ett förarprov särskilt med avseende på riskmedvetenheten.