En utbildningskontroll ger trafikläraren möjlighet att göra en bedömning om var körkortseleven befinner sig i utbildningsplanen.

En utbildningskontroll passar körkortseleven som övningskör mycket hemma och behöver veta om hen är redo för förarprov/körprov men används också för att bedöma om körkortseleven uppnått tillräckliga körkunskaper för att boka Risk2, Halkbanan.

En utbildningskontroll består av ca 45 minuters självständig körning motsvarande det faktiska körprovet.

Körkortseleven ska:

  • Kunna förstå vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som det ska.
  • Kunna ändra på reglage under körning.
  • Kunna styra, växla, gasa och bromsa på ett naturligt sätt.
  • Kunna manövrera bilen, till exempel när du parkerar.
  • Kunna köra på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning.
  • Ha kunskap om de regler som gäller och kunna tillämpa dem i trafiken.
  • Ha god uppmärksamhet och kunna anpassa din körning och hastighet till det du ser, väglag och trafikmiljö.
  • Ha förstelse för vilka risker som kan uppkomma i olika situationer.
  • Kunna köra med tillräckliga säkerhetsmarginaler
  • Kunna samspela med andra trafikanter.

960 kr

En utbildningskontroll börjar precis som det faktiska praktiska körprovet med en säkerhetskontroll, till exempel kontroll av bilens ljus, torkare och brickor eller däck.
Du ska kunna identifiera eventuella risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som den ska. Vid fel eller defekter på bilen ska du kunna förklara vilka åtgärder som krävs.

Efter säkerhetskontrollen ska du köra bilen självständigt i cirka 30 minuter, både i stadstrafik och landsvägstrafik för att visa att du klarar av att fatta rätt beslut i alla situationer som uppstår. Trafikläraren talar om för dig var du ska köra och gör en helhetsbedömning av din körning. Så länge trafikläraren inte behöver ingripa eller rätta dig blir du godkänd på din Utbildningskontroll.