FRED TRAFIKSKOLA VÄLLINGBY

Hos Fred Trafikskola i Vällingby, kan körkortselev som bor i eller i närheten av Stockholm Västerort; Vällingby, Nälsta, Flysta, Spånga, Beckomberga, Råcksta, Grimsta, Hässelby och Vinsta men även runt Trafikverket i Järfälla och i Sollentuna  boka enstaka körlektioner inför ett körprov eller något av våra prisvärda körlektionspaket som är helt baserat på körkortselevens behov och eventuella förkunskaper.

Hos Fred Trafikskola kan du köpa och boka körlektioner för manuell och automatväxlad personbil,

samt hela eller delar av körkortsutbildning som riskutbilningar och lärarledd körkortsteori på ett smidigt, och individanpassat sätt både för nybörjaren och för dig som kört tidigare.

Fred Trafikskola utbildar på Svenska, Engelska och Tigrinja.

Kommande utbildningar & kurser:

Boka din plats

Bilskolans utbildningar & kurser hålls i trafikskolans utbildningslokal på Fjällnäsgatan 8a.  Vid kurstillfället måste identifikationen styrkas med giltigt legitimation, körkort eller pass.
Anmälan är bindande och kräver förskottsbetalning.

Halkbanan hålls hos Bromma Halkbana och körkortseleven ansvarar själv för att ta sig dit.

Vad söker du mer information om:

Omdömen & Rekommendationer

körkortsutbildning

En körkortsutbildning består av körlektioner, körkortsteori, två riskutbildningar och förarprov.

Körkortsutbildningsplan

Fred Trafikskola erbjuder en tydlig körkortsutbildningsplan och personlig service 24/7. Då vi är en liten trafikskola ka vi hålla låga priser i jämförelse med våra närmaste konkurrenter och vi undviker tillfälliga kampanjer vilket gör att våra våra priser är konstanta och våra paket kan kombineras baserat på körkortseleven behov och gör dem till en riktigt bra investering.

Under körkortsutbildningen ska körkortseleven

följa den av trafikverket, fastslagna utbildningsplanen med 15st moment, och, om möjligt,  varva  körlektioner, mängdträning och körkortsteori, självstudier och lärarledd körkortsteori under hela körkortsutbildningen.

En körkortsutbildning består av 15 st moment och flera delmoment. Dessa delmoment ska demonstreras, övas, tillämpas och slutligen godkännas.

Det är när samtliga moment är godkända som körkortseleven kan anses vara färdigutbildad och redo för förarprov.

En körlektion hos Fred Trafikskola i Vällingby är 60 minuter lång och startar och slutar utanför vår lokal på Härjedalsgatan 7a i Vällingby

Innehållet i en körlektion följer den körkortsutbildningsplan som körskolan har anmält till och fått godkänd av Transportstyrelsen och målet är att körkortseleven uppnå de krav och bedömningskriterier som ställs på körkortseleven vid körprov.

Fred Trafikskola har utbildade och godkända körskollärare. Körkortseleven kan även kombinera med privat övningskörning. Vid privat övningskörning krävs att både handledaren och körkortseleven gått introduktionsutbildning och att handledaren anmält sig hos transportstyrelsen och fått godkänt handledarintyg för den specifika körkortseleven.

Körkortsteorin är minst lika viktig som körlektioner/övningskörning. Det finns flera olika sätt att studera inför kunskapsprovet. Böcker, appar, digitala läromedel och lärarledd körkortsteori. 

Digitalt läromedlet för självstudier.

Det digitala läromedlet från Trafikskolaonline är komplett med digital körkortsteori. All den körkortsteori du behöver kunna för körkort, personbil (B). Ingen annan körkortsbok behövs. Studiefrågor på varje sida hjälper dig vid inlärningen. Ljudstöd finns på alla delar.

Innehåller även obegränsat med körkortsprov och test med körkortsteorifrågor som motsvarar det riktiga kunskapsprovet.

Alla teorifrågor har förklaringar som kan ge dig bättre kunskap snabbare. Det digitala läromedlet från Trafikskolaonline är integrerat i bilskolans bokningssystem.

Lärarledd Körkortsteori

Fred trafikskola erbjuder möjligheten att boka enskilda timmar med lärarledd körkortsteori. Timmarna kan delas med upp till 3 pesoner.

körkortseleven tillsammans med en av våra trafiklärare går igenom allt körkortseleven behöver veta inför sitt kunskapsprov.

Målet är att ge körkortseleven mer kunskap inför kunskapsprov och öka chanserna att klara det på första försöket.

Riskettan är en lärarledd utbildning på ca 3 timmar, som ska ge körkortseleven nödvändig kunskap om trötthet, droger, alkohol och riskfyllt beteende. 

Riskettan bokas med fördel i början av körkortselevens körkortsutbildning och hålls i Fred Trafikskolas utbildningslokal på Fjällnäsgatan 8s vid Solursparken i Vällingby

Halkbanan är en praktisk utbildning som ger körkortseleven möjlighet att känna hur det är att köra bil under olika förutsättningar som väder, väglag och riskfylld körning.

För att få genomgå Risktvåan måste körkortseleven nå moment 7 av 15 i den av transportstyrelsen fastslagna körkortsutbildningsplanen. Bedömningen görs antingen genom bokade körlektioner eller en utbildningskontroll.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Körkortseleven eller trafikskolan bokar tid för båda proven samtidigt men med ca  3 veckors mellanrum, vilket ger utrymme för en ombokning om körkortseleven inte får godkänt vid första försöket.

körkortseleven måste få godkänt på sitt teoriprov innan körkortseleven kan göra sitt körprov.

MÅL

Börja gärna din körkortsutbildning med att boka till körprov 3 månader framåt och lägg kunskapsprovet 2-3 veckor innan uppkörningen så har du ett tydligt mål att kämpa emot.

PRISER:

Paketerbjudanden:

Vägen till körkort - Förarutbildning

Vägen till körkort och att bli en säker och trygg bilförare med svenskt körkort startar med ansökan om körkortstillstånd. Körkortseleven ska sedan följa utbildningsplanen som består av minst 15 delmoment, och varva körkortsteori, körlektioner, och om möjligt privat mängdträning under hela körkortsutbildningen.

Körkortstillstånd:

Innan körkortseleven kan börja övningsköra och utbilda dig till en trygg och säker bilförare, på trafikskola eller privat så måste körkortseleven ansöka om och få beviljat ett Körkortstillstånd, eller lämplighetsintyg som det hette förr i tiden.

Körkortseleven ansöker om körkortstillstånd hos TRANSPORTSTYRELSEN, gör sin ansökan digitalt för snabbare behandling. 

Fyll i –Digital ansökan

komplettera med syntest hos optiker

Innan transportstyrelsen kan behandla körkortseleven ansökan om körkortstillstånd behöver körkortseleven gå till en optiker och göra ett syntest.  De flesta optiker skickar resultatet direkt till transportstyrelsen.

Har du en medicinsk diagnos och ska ta körkort?
Om du har någon typ av diagnos, t.ex ADHD, ADD, Asperger, Autism eller Diabetes och ska ta körkort så behöver du i regel lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos. Detta blir du meddelad om i samband med att du ansöker om körkortstillståndet. Det är ofta svårt att få tid för detta intyg hos psykiatrin och i sådana fall kan du vända dig till Läkarintyg Direkt i Solna. https://lakarintyg.se/intyg/korkort-med-diagnos/

Körkortsutbildningsplan

Detta är vad körkortseleven förväntas att lära sig under sin körkortsutbildning för att bli en trygg och säker bilförare.

De 15 momenten i utbildningsplanen består i sig av flera olika delmoment. Det är när samtliga delmoments är godkända som körkortseleven kan ses som färdigutbildad. 

Varje delmoment ska:

 • Demonstreras
 • Övas
 • Tillämpas
 • Godkännas

– Justera förarstolen, backspegeln och bilbältet för att få en lämplig körställning.
– Använda bilens pedaler, spakar och reglage.

 – Starta bilen, krypköra med gas och koppling och stanna mjukt.
– Reglera farten med gas och koppling samt stanna utan hjälp av bromsen.
– Uppmärksamma övrig trafik.
– Styra bilen med god precision.

– Öka farten och utnyttja alla växlar och sedan växla ned.
– Välja växel och lära sig köra säkert och miljöanpassat.
– Bromsa mjukt respektive hårt och motorbromsa.
– Använda pedalerna och växelspaken utan att titta ner vid växling.

– Starta i upp- respektive nedförsbacke
– Starta i en uppförsbacke på tre olika sätt 1, med hjälp av parkeringsbromsen
2, med hjälp av bromspedalen 3, med så kallad uppfångning.
– Starta och samtidigt ha kontroll på övriga trafikanter.

– Ha rätt körställning vid backning.
– Backa rakt och runt gathörn samt räta upp därefter.
– Vända med hjälp av vägkorsning, U-sväng och ”sax-vändning”.
– Parkera, såväl framåt som baklänges.

– Göra en säkerhetskontroll och upptäcka fel som kan påverka trafiksäkerheten.
– Använda alla reglage och avläsa alla instrument.

– Manövrera och ge tecken utan att vingla.
– Använda backspeglarna under hela körningen.
– Söka av siktområdet och ha handlings-/bromsberedskap.
– Göra snabba accelerationer.
– Göra kraftiga inbromsningar.

– Söka av omgivningen och upptäcka vägkorsningar, vägmärken, andra trafikanter mm.
– Anpassa hastigheten, förhållandena och sin egen förmåga.
– Köra sparsamt.
– Placera bilen på ett lämpligt sätt och tillämpa väjningsregler.
– Tillämpa de regler som gäller för möten.

– Förstå vägmärken och vägmarkeringar och hålla lagom avstånd till framför trafik och ha uppsikt i backspegeln.
– Köra på ett sparsamt sätt.
– Bromsa även i lite högre hastigheter.
– Köra genom kurvor med rätt teknik avseende placering, bromsning och
växling.
– Passera en järnvägskorsning på ett säkert sätt.

– Ha god uppsikt framåt, bakåt och åt sidorna.
– Vara riskmedveten och upptäcka dolda faror.
– Anpassa hastigheten till övrig trafik och andra faktorer.
– Rangordna de olika anvisningarna som finns.
– Tillämpa de olika regler som gäller i vägkorsningar och cirkulationsplatser.
– Visa hänsyn mot oskyddade trafikanter och kunna tillämpa regler för passerande av övergångsställe och cykelöverfart.
– Ha ett bra samspel med andra trafikanter.
– Visa sina avsikter för övriga trafikanter med körvisare och bromsljus.
– Byta körfält på ett trafiksäkert sätt.

– Bedöma avstånd till övrig trafik och fasta föremål på ett riktigt sätt.
– Reglerna som gäller vid vägarbete.
– Accelerera snabbt vid utfarter på större vägar.
– Genomföra höger- respektive vänstersvängar på ett säkert sätt.
– Veta när det inte är lämpligt att göra en vänstersväng.
– Genomföra riskfria omkörningar.
– Tillämpa reglerna för körning i vägrenen.
– Veta när det är olämpligt eller förbjudet att vända eller parkera.

– Tillämpa de regler som gäller på motorväg och motortrafikled.
– Genomföra riskfria på- och avfarter.
– Hålla lagom avstånd till framförvarande trafik.
– Göra riskfria omkörningar.
– Vända med hjälp av trafikplatser som finns vid vägen.

– Anpassa farten så att han kan stanna inom siktsträckan.
– Placera fordonet rätt på vägen.
– Välja ut en plats där han kan stanna eller parkera på ett säkert sätt.
– Agera på ett trafiksäkert sätt om han tvingas stanna på vägen.

 

– Anpassa farten efter väglaget, väggreppet, däcken och övriga faktorer.
– Hålla ett tillräckligt avstånd till framförvarande trafik.
– Bromsa på rätt sätt för att ta reda på hur halt det är.
– Anpassa farten så att han kan stanna om ett hinder plötsligt dyker upp trots att det är halt.
– Förstå skillnaden mellan fram- och bakhjulsdrivna bilar i halt väglag.
– Använda både vanliga och låsningsfria bromsar på ett effektivt och
trafiksäkert sätt.

– Köra i tät trafik, stadstrafik och självständigt lösa uppgifter samt planera körningen med hänsyn till körfält, vägkorsningar med mera.
– Tillämpa miljövänlig körning.
– Vända och parkera på ett trafiksäkert sätt.
– Ha en sådan kunskap att han skulle klara ett förarprov särskilt med avseende på riskmedvetenheten.

 

– Köra självständigt och riskmedvetet i tät trafik och lösa uppgifter, till exempel följa anvisningar och köra mot ett visst mål.
– Tillämpa reglerna för vändning och parkering på landsväg.
– Klara ett driftstopp.
– Köra på ett miljövänligt sätt.

KÖRLEKTIONER

Trafiklärare på en trafikskola är välutbildade experter på vad som krävs av körkortseleven för att bli en trygg och säker bilförare.

Förutom att lära sig att manövrera bilen måste körkortseleven även lära sig samspelet mellan fordon och trafikanter. Allt för att undvika olyckor.

Hur många Körlektioner behöver jag?

Då alla som strävar mot att ta körkort har olika förkunskaper, erfarenheter och förutsättningar blir längden på en körkortsutbildning individuell. En del kanske bedöms vara på moment 5 redan under sin första körlektion medans någon annan aldrig suttit bakom ratten på en bil. Oavsett var körkortseleven befinner sig så är vårt mål, på Fred Trafikskola att körkortseleven ska utvecklas till en trygg och säker bilförare.

Manuell eller automatväxlad personbil?

Att välja om man ska ta körkort för Manuell eller automatväxlad personbil är lättare om man tänker på om man måste ta manuellt körkort pga att det krävs av din arbetsgivare.

Om det egentligen inte spelar roll kan du välja att ta körkort för automatväxlad personbil. Det är garanterat lättare och kan komma att gå mycket fortare än om du måste lära dig att växla. Det är flera manövreringsmoment som man slipper om man kör automatväxlat vilket ökar dina chanser att hinna se dig omkring och göra korrekta riskbedömningar.

KÖRKORTSTEORI

Körkortsteorin är minst lika viktig som körlektioner/övningskörning. Det finns flera olika sätt att studera inför kunskapsprovet. Böcker, appar, digitala läromedel och lärarledd körkortsteori. 

Det är körkortselevens skyldighet att studera körkortsteori och att själv ta reda på hur. Det finns möjlighet att boka enstaka eller flera timmar med en trafiklärare för att gå genom körkortsteorin om körkortseleven känner att hen behöver den hjälpen.

RISKUTBILDNINGAR

Förutom körlektioner och körkortsteori innehåller en förarutbildning även två stycken obligatoriska Riskutbildningar. Dessa måste vara genomförda och godkända innan körkortseleven kan göra sitt kunskapsprov.

Båda Riskutbildningar är gilltiga i 5 år från kurstillfället.

I bokningstjänsten kan körkortseleven eller trafikskolan boka och avboka prov för alla körkortsbehörigheter och yrkesförarprov. Körkortseleven kan också betala avgiften för ditt prov och för fotograferingen.

Kostnaderna för själva proven betalas ALLTID direkt till Trafikverket! Det är endast kostnaden för lån av bil som kan betalas till en trafikskola, vid bokning av bil till körprov.

Om körkortseleven inte får godkänt på sitt prov måste ett nytt prov  bokas och betalas.

Om körkortseleven är välutbildad och förberedd inför sitt prov blir det oftast godkänt vid första eller andra försöket. Därför får du automatiskt företräde till tidigare provtider än de som gjort många omprov.

Efterfrågan på provtider varierar under året och det kan vara lättare att få en provtid på vintern.

Kostnader som tillkommer:

Kostnader för kunskapsprov, körprov, fotografering samt skapandet av körkort betalas alltid direkt till Trafikverket!

Kostnader till Trafikverket:

 • Kunskapsprov: 325 kr
 • Körprov: 800 kr
 • Lån av Trafikverkets bil: 500 kr
 • Fotografering: 80 kr

Tillverkning av körkort (Transportstyrelsen)

 • 280:-

Kunskapsprov

Bokas samtidigt som du bokar ditt körprov men minst 3 veckor innan. Detta för att du ska ha gott om tid att studera, bli en trafiksäker bilförare och ha kunskaperna från provet i körkortsteroi med dig när du gör din uppkörning.

Körkortselevens godkända kunskapsprov är giltigt i fyra (4) månader. körkortseleven måste få godkänt på sitt teoriprov innan körkortseleven kan göra sitt körprov.

Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Under provet ska du visa att du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Innan du gör ditt körprov måste du ha ett godkänt och giltigt kunskapsprov.

Bil vid körprov

Körprovet för behörighet B ska genomföras med en lämplig personbil eller lätt lastbil. Från den 1 december 2021 gäller att bilen som används vid körprovet ska ägas eller innehas av:

 • Trafikverket
 • en trafikskola med tillstånd, eller
 • en gymnasieskola
Med trafikskolans bil

För att öka dina chanser att bli godkänd vid ditt körprov kan du välja att låna trafikskolans bil vid uppkörningen. Då får du möjlighet att köra upp i en bil som du känner och hittar i.

avboka förarprov

Körkortseleven behöver avboka ditt prov senast 24 timmar före sin bokade tid. Samma sak gäller om när körkortseleven ska omboka sitt prov.

Om körkortseleven behöver avboka ett prov kan körkortseleven ringa kundtjänstens automatiska avbokningstjänst 0771-17 18 19.

Om körkortseleven blir sjuk är det viktigt att körkortseleven avbokar sitt prov. Om körkortseleven kommer till prov trots att körkortseleven är sjuk kan körkortseleven bli nekad att göra sitt prov, och måste då betala provavgiften trots att provet inte genomförts.

våra trafikskolebilar

GUT051

Volkswagen Golf (Man)

gut051

En vit herrgårdsvagn av årsmodell 2016 som är i trafik. Växellådan är manuell och motorn är på 110 hk och drivs med bensin.

boka korlektioner_korkort_fed_trafikskola_vallingby_stockholm

Volkswagen Golf (Aut)

myn02f

En vit herrgårdsvagn av årsmodell 2021 som är i trafik. Växellådan är automatisk och motorn är på 110 hk och drivs med bensin.

MUE02H e1661179459324 Fred Trafikskola, Vällingby | Körlektioner, Körkortsteori & Riskutbildningar

Volkswagen Taigo (Aut)

mue02h

En vit herrgårdsvagn av årsmodell 2022 som är i trafik. Växellådan är automatisk och motorn är på 110 hk och drivs med bensin.

Körtider:

Så fort du är aktiverad i bokningssystemet och ditt köp  är registrerat kan du börja boka dina körlektioner.

Fred Trafikskola övningskör i sin absoluta närhet och bokar körprov hos Trafikverkets förarprov i Viksjö, Järfälla.

Förutom att vi övningskör mycket i vårt närområde, Västerort ; Vällingby, Nälsta, Flysta, Spånga, Beckomberga, Råcksta, Grimsta, Hässelby och Vinsta men även runt Trafikverket i Järfälla och i Sollentuna.

Vid bokning av körprov och lån av trafikskolans bil vid uppkörningen så är målet att körkortseleven ska övningsköra så mycket som möjligt i området runt Trafikverket Förarprov i Viksjö. I vissa fall kan bokning även göras hos Trafikverket Förarprov i Sollentuna.