FRED TRAFIKSKOLA VÄLLINGBY

Körlektioner och  körkortsutbildning med automat eller manuellt växlad  personbil, Behörighet B.

Förarprov - Kunskap & Uppkörning

 

Varje utmaning är en möjlighet att växa.

Att ta körkort kan kännas som en stor och kanske överväldigande uppgift, men tänk på allt du kommer att uppnå genom att kämpa för denna mål. Förarprovet för personbil behörighet B består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del, som båda är lika viktiga för en kompetent förare.

Genom att boka provtillfällena samtidigt ger du dig själv möjlighet att lära dig och förbättra dina färdigheter mellan proven. Kom ihåg att det inte finns några genvägar till framgång, utan det krävs ihärdighet och fokus för att uppnå ditt mål.

Du är redo för detta!

Med rätt träning, hårt arbete och självförtroende kan du klara av både den teoretiska och praktiska delen av förarprovet och känna dig trygg på vägarna som en stolt, färdigutbildad förare.

Färdigutbildad Bilförare

 

Om körkortseleven är välutbildad och förberedd inför sitt prov blir det oftast godkänt vid första eller andra försöket. Därför får du automatiskt företräde till tidigare provtider än de som gjort många omprov.

Efterfrågan på provtider varierar under året och det kan vara lättare att få en provtid på vintern.

Bokning av Förarprov genom Fred Trafikskola

 

Görs alltid i kontakt med trafikskolans personal.

Kunskapsprov:

Vid bokning av kunskapsprov, genom skolan, måste du uppfylla samtliga krav i det digitala läromedlet i bokningssystemet, senast 48h innan bokad provtid annars bokas provet av, utan förvarning.

Körprov:

I samband med bokning av körprov, med lån av trafikskolans bil, planeras även ett praktiskt skolprov på ca 80 minuter in. Godkänt skolprov, senast 48h innan bokad provtid, krävs för att få låna skolans bil vid uppkörning.

Om du inte får godkänt på ditt skolprov bokas körprovet av. Fler körlektioner behöver då bokas, samt ett nytt skolprov inför ett ombokat körprov. Vi kan även välja att avboka skolprovet om du inte tagit dig genom utbildningsplanen i god tid innan.

Trafikverket

I bokningstjänsten kan körkortseleven eller trafikskolan boka och avboka prov för alla körkortsbehörigheter och yrkesförarprov. Körkortseleven kan också betala avgiften för ditt prov och för fotograferingen.

Kostnaderna för själva proven betalas ALLTID direkt till Trafikverket! Det är endast kostnaden för lån av bil som kan betalas till en trafikskola, vid bokning av bil till körprov.

Om körkortseleven inte får godkänt på sitt prov måste ett nytt prov  bokas och betalas.

aVGIFTER som tillkommer:

Kostnader för kunskapsprov, körprov, fotografering samt skapandet av körkort betalas alltid direkt till Trafikverket!

Kostnader till Trafikverket:

 • Kunskapsprov: 325 kr
 • Körprov: 800 kr
 • Lån av Trafikverkets bil: 500 kr
 • Fotografering: 80 kr

Tillverkning av körkort (Transportstyrelsen)

 • 280:-

bokning av förarprov genom Fred trafikskola

När du bokar ditt förarprov genom trafikskolan förväntar vi oss att kunna se din kunskapsutveckling. Det betyder att, för att vi ska tillåta dig att göra ditt kunskapsprov och/eller körprov med trafikskolans bil, måste vi kunna bedöma att du är fullärd och kommer att få godkänt vid provtillfället. 

Genomförande AV Kunskapsprov Kräver uppnådd kunskapsnivå enligt det digitala läromedlet OCH Utlåning av bil kräver godkänt Skolprov.

aVGIFTER som tillkommer:

Avgiften för kunskapsprov, körprov, fotografering samt skapandet av körkort betalas alltid direkt till Trafikverket!

Kostnader till Trafikverket:

 • Kunskapsprov: 325 kr
 • Körprov: 800 kr
 • Lån av Trafikverkets bil: 500 kr
 • Fotografering: 80 kr

Tillverkning av körkort (Transportstyrelsen)

 • 280:-

Innan Kunskapsprov

Nedanstående krav ska vara uppfyllda senast 72 timmar innan ditt bokade kunskapsprov annars kommer det att bokas av vilket kan resultera i senarelagt körprov.

Samtliga sidor i läromedlet ska vara lästa och markerade som klara. Samtliga tester och prov enligt kraven nedan ska vara gjorda och uppfyllda.

Avstämningstest 1: krav, 2 stycken godkända test
Avstämningstest 2: krav, 2 stycken godkända test
Körkortstest: krav, 2 stycken godkända test
Vägmärkestest: krav, 2 stycken godkända test
Sluttest: krav, 5 stycken godkända test

Innan kÖRPROVET

Ett praktiskt skolprov för att bedöma att körkortseleven är färdigutbildad och kommer att få godkänt på sitt körprov bokas in senast 48 timmar innan det bokade körprovet

Skolprovet

Körkortseleven ska klara av att Köra i tät trafik, stadstrafik och självständigt lösa uppgifter till exempel följa anvisningar och köra mot ett visst mål samt planera körningen med hänsyn till körfält, vägkorsningar med mera. – Tillämpa miljövänlig körning. – Klara ett driftstopp. – Vända och parkera på ett trafiksäkert sätt. – Ha en sådan kunskap att körkortselev skulle klara ett förarprov särskilt med avseende på riskmedvetenheten.

Körkortseleven ska visa att han/hon:
 • förstår vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som det ska.
 • kan ändra på reglage under körning.
 • kan styra, växla, gasa och bromsa på ett naturligt sätt.
 • kan manövrera bilen, till exempel vid parkering.
 • kan köra på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning.
 • har kunskap om de regler som gäller och kunna tillämpa dem i trafiken.
 • har god uppmärksamhet och kunna anpassa sin körning och hastighet till det väglag och den trafikmiljö som råder.
 • har förståelse för vilka risker som kan uppkomma i olika situationer.
 • kan köra med tillräckliga säkerhetsmarginaler
 • kan samspela med andra trafikanter.

Körprov med Trafikskolans bil

Godkänt på Skolprovet krävs för att körkortseleven ska få genomföra sin uppkörning i trafikskolans bil.

Uppkörningen görs med lån av trafikskolans bil och startar 60 minuter innan det bokade körprovet vid trafikskolan i Vällingby. Körkortseleven har ca 40 minuters uppvärmning och en sista finslipning tillsammans med trafikläraren på vägen från trafikskolan i Vällingby till  uppkörningen hos Förarprov i Viksjö.

0
  0
  Varukorg
  Din Varukorg är tom