Meny Stäng

KONTAKT

20210623 115617 Fred Trafikskola, Vällingby | Körlektioner och Körkortsutbildning

Fred Trafikskola

Härjedalsgatan 7a, Vällingby

Telefon: 08 695 69 55
WhatsApp: 073 695 69 55
Mail: Info@fredtrafikskola.se

Öppetider:

Härjedalsgatan 7a, Vällingby.
Körskolan är öppet för information, inskrivning, planering, bokning och betalning på plats under vardagar enligt nedan:

måndag - torsdag11:00 — 18:00
fredag11:00 — 15:00
lördag - söndagStängt
Telefontider:

Om vi inte svarar kan du alltid lämna ett meddelande i vår växel, så ringer vi upp så fort vi kan.

måndag - torsdag9:00 — 18:00
fredag11:00 — 15:00
lördag - söndagStängt
20210623 115636 Fred Trafikskola, Vällingby | Körlektioner och Körkortsutbildning

Hitta till oss:

Åk till Vällingby Centrum. Gå ner i gången mellan Cubus och Apoteket. Fortsätt genom Solursparken. Håll höger fram till vändplanen på Fjällnäsgatan. Uppför trapporna och sedan in genom grinden till höger och ner för backen till Härjedalsgatan 7a.

Kontakta oss om du har frågor om Fred trafikskola, om körlektioner och  körkortsutbildning. Vi är tillgängliga på nästan alla sociala medieplattformar samt på telefon, e-post och WhatsApp.

Skolan är öppen för inskrivning, planering och bokning på vardagar mellan 12-18.
Körlektioner finns att boka vardagar och helger 07:00 - 18:00

Vi hoppas att vi är tydliga i vår kommunikation med dig oavsett om det är i tal eller text. Tveka aldrig att fråga oss om det är något du funderar på.

Vi följer den av STR framtagna utbildningsplanen med hjälp av teorin kopplad till Trafikskolaonline.se

Vi tror på öppen och tydlig kommunikation och hoppas att du pratar med oss om du har några som helst frågor eller funderingar om din körkortsutbildning.

Om du önskar en återbetalning för oförbrukade delar av din körkortsutbildning kan detta göras till önskat konto. Vi drar av 10% på beloppet i administrationsavgift.

Alla våra utbildningsplaner är individuella och anpassade efter just dig din eventuella erfarenhet, vilja och livssituation.

Nya tider släpps kontinuerligt baserat på trycket och möjligheten för trafikverket att utöka antalet platser på de två delmomenten i förarprovet. Ge dig själv 3-5 månader att genomföra och klara av din körkortsutbildning.

Fred Trafikskola erbjuder endast digital teori med självstudier via trafikskolaonline.se 

Körkortsutbildningen är uppdelad i 15 delar med olika delmoment och teorilektionerna hos trafikskolaonline.se följer dessa.

 

Se de olika momenten och delmomenten i körkortsutbildningen.

Utbildningsplan

Vi erbjuder körlektioner Måndag till fredag samt lördagar. Vi kan oftast erbjuda en körlektion inom 3 dagar. En körlektion hos Fred Trafikskola är 60 minuter.

I dagsläget ha vi endast en trafiklärare på skolan. Vi uppmanar våra elever att prata med oss om de har några som helst problem, frågar eller funderingar om sin trafiklärare , körkortsutbildning eller liknande.

Fred Trafikskola ligger på Härjedalsgatan 7a ca 7 minuters promenad från Vällingby Centrum med flera viktiga övningsområden som rondeller och motorväg i närheten.

Din körkortsutbildning följer den av STR framtagna utbildningsplanen och sammankopplas med den digitala teorin hos trafikskolaonline.se

Din privata handledare är varmt välkommen att åka med oss under en körlektion eller fler för att få tips och trix på vad du behöver träna mer på. Att komplettera sin körkortsutbildning med mängdträning tillsammans med en handledare kan öka dina chanser att klara ditt körprov på första försöket.

Inga speciella. Det som avgör om din körkortsutbildning blir intensiv är dina förutsättningar att boka flera körlektioner per vecka.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Fred Trafikskola AB (Org nr. 5592758154), nedan kallad trafikskola, och kund/elev, nedan kallad kund. I avtalet benämns angivna avtalsparter i förening “parterna”.

Integritetspolicy

Trafikskolan har följande webbplatser vilka omfattas av dessa allmänna villkor:

§1 Avtal

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

§2 Minderårig

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

§3 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur trafikskolan tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning

Trafikskolan lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

Personuppgifter vid utbildning

Trafikskolan sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan. E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv,  hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras endast av trafikskolans personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

Samtycke till lagring av personuppgifter

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med §1. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från trafikskola till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider och kvitton, kan inte väljas bort.

Utdrag av personuppgifter

Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. Trafikskolan ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.

Begäran om ändring av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om för trafikskolan vad som ska ändras. Trafikskolan ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personnuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Begäran om radering av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan raderar lagrade personuppgifter. Trafikskolan kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personnuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Kund ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter

Kund ska alltid informera trafikskolan vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Om trafikskolan behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter kan trafikskolan inte hållas ansvarig för detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certificerat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans uppgifter.

Incidenter med personuppgifter

Om trafikskolan utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade.

Trafikskolan lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

§4 Körkortsutbildning Hos Fred Trafikskola i Vällingby

Fred Trafikskola erbjuder körlektioner och körkortsutbildning för manuell och automatväxlad personbil.  samt körkortsteori, riskutbildningar och Handledarkurs.
Körkortsutbildning
Under en körkortsutbildning ska körkortseleven följa den, av trafikverket, fastslagna utbildningsplanen som består av minst 15 moment, och varva körkortsteori, körlektioner, och om möjligt privat mängdträning under hela körkortsutbildningen.
Riskutbildning
De två riskutbildningarna måste genomföras innan kunskapsprovet.
Bokning av Riskutbildning 2, Halkbanan.

Bilskolan kan endast boka risk2 till inskrivna körkortselever som har uppnått tillräckliga körkunskaper, moment 8. Nya körkortselever kan godkännas efter en Utbildningskontroll.

Bokning av kunskapsprov genom Trafikskolan

För att trafikskolan ska låta körkortseleven genomföra ett, genom trafikskolan bokat, kunskapsprov, måste trafikskolan kunna bedöma att körkortseleven är fullärd och kommer att få godkänt vid provtillfället.
Denna bedömning kan endast göras via det digitala läromedel som går att köpa via trafikskolan. Om tillräckliga kunskaper inte uppnåtts i god tid innan bokningstillfället kommer det att bokas av, vilket kan resultera i senarelagt körprov.

Bokning av Förarprov och Lån av bil vid körprov.

För att få låna trafikskolans bil vid uppkörning krävs att körkortseleven är färdigutbildad. Denna bedömning görs under en Utbildningskontroll. Trafikskolan har rätt att avboka körprovet om tillräckliga kunskaper inte uppnåtts i god tid innan bokningstillfället.

Bokningsregler

Regler för bokningar med egen inloggning via trafikskolans Läromedel eller i kontakt med Trafikskolans personal. En bokning som är gjord via läromedel eller trafikskolans personal är bindande. Det är alltid bokningen i elevkontot som gäller.

Av- eller ombokning av bokad körlektion måste göras via TELEFON senast klockan 13:00 vardagen innan bokning.
Av- eller ombokning av bokad kurs måste göras via TELEFON senast klockan 13:00 TRE vardagar innan bokning.
Du kan göra din avbokning genom att lämna meddelande i trafikskolans växel 24/7.

Vid senare av- eller ombokning debiteras fullt avgift.
Vid förhållande man inte kan råda över, t ex akut sjukdom, tillåts ombokning vid uppvisande av sjukintyg utfärdat samma dag som den avbokade körlektionen eller kursen. Ett positivt PCR-test gäller vid covid-19.

§5 Köp och priser

Betalningen görs alltid i förskott. Möjlighet till distansbetalning via Swish, bankgiro eller betallänk till Zaver som erbjuder direkt banköverföring, faktura eller räntefri delbetalning upp till 24 månader.

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.
Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att övriga regler kring exempevis avbokning har följts.

Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång.
Förskottsbetalning krävs för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.
Köpt tjänst, i form av exempelvis körlektioner, kurser eller paket,  måste  förbrukas inom 6 månader från inköpsdatum.

§6 Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på skolan som elev får ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel.
Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för. Eleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.

I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt.
Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare.

Att vara aktiv elev innebär att man har kommande bokade körlektioner och är aktiv på sitt elevkonto och använder eventuellt läromedel.

Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det över eller underskrider gränsen för rimligt bruk.
Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga/låga brukande graden kan användarkontot återaktiveras.

§7 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material på trafikskolans webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

§8 Friskrivning från ansvar

Trafikskolan tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress.

§9 Ändringar av dessa villkor

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.

§10 Tvister

Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns.

Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av “Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

§11 Trafikskolans kontaktuppgifter

Fred Trafikskola AB

Härjedalsgatan 7 A
16266 Vällingby
Telefon: 08 695 69 55
E-post: info@fredtrafikskola.se
Organisationsnummer: 5592758154
Innehar F-skattebevis

Zaver betala smart

Snabba, Smarta & Säkra betalningar, på dina villkor med Zaver!

Välj mellan faktura, direktbetalning, Swish eller delbetalning

Betalning görs genom Zaver Checkout med möjlighet till direktbetalning via direkt banköverföring eller swish alternativt betala senare via faktura, 14 dagar eller räntefri delbetalning upp till 24 månader. Köpvillkor & Betalsätt

Kvitto på er betalning skickas till er mail i samband med att Fred Trafikskola registrerar ert köp i sitt bokningssystem via www.trafikskolaonline.se

Köpvillkor

Betalningen görs alltid i förskott. Möjlighet till distansbetalning via Swish, bankgiro eller betallänk till Zaver som erbjuder direkt banköverföring, faktura eller räntefri delbetalning upp till 24 månader.

Betalning, val av betalsätt via Zaver, måste genomföras inom 3 dagar från köp/bokningstillfället och vara oss till handa minst en bankdag innan den första bokade körlektionen. Annars blir samtliga körlektioner och kurser avbokade.

Hantering av information i Zaver sker krypterad med SSL.
Du kan välja att betala med olika betalsätt. Nedan följer villkor om de olika betalsätten som finns tillgängliga.

Faktura/Betala senare
Ingen fakturaavgift om fakturan betalas inom 14 dagar.
Fakturan skickas vanligtvis ut via e-post och SMS ca. 5 dagar efter genomförd betalning.

Delbetalning
Med delbetalning från Zaver betalar du i den takt som passar dig.
Du väljer själv löptid i flödet, och kan innan genomförd betalning, se alla de villkor som tillämpas från tid till annan.

Vid val av Faktura eller delbetalning görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas.
Förutsättning för att få handla mot faktura eller med delbetalning är att du är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar.

Priser
Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) inkl. moms

Köpvillkor

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. 

Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att övriga regler kring exempevis avbokning har följts.

Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Ibland krävs förskottsbetalning för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.

Köpt tjänst, i form av exempelvis körlektioner & paket, måste förbrukas inom 6 månader från inköpsdatum.

Betalsätt

Zaver betala blixtsnabbt

Fred Trafikskola samarbetar med Zaver som erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik. Zaver är ett varumärke som ägs och tillhandahålls av Frink AB.

När du genomför betalning via Zaver godkänner du Zavers användarvillkor och accepterar betalningsansvar, villkor för valt betalsätt samt godkänner våra köpvillkor.

Hantering av information i Zaver sker krypterad med SSL.

Betalningen görs alltid i förskott. Möjlighet till distansbetalning via Swish, bankgiro eller betallänk till Zaver som erbjuder direkt banköverföring, faktura eller räntefri delbetalning upp till 24 månader.

Betalning, val av betalsätt via Zaver, måste genomföras inom 3 dagar från köp/bokningstillfället och vara oss till handa minst en bankdag innan den första bokade körlektionen. Annars blir samtliga körlektioner och kurser avbokade.

Hantering av information i Zaver sker krypterad med SSL.
Du kan välja att betala med olika betalsätt. Nedan följer villkor om de olika betalsätten som finns tillgängliga.

Faktura/Betala senare
Ingen fakturaavgift om fakturan betalas inom 14 dagar.
Fakturan skickas vanligtvis ut via e-post och SMS ca. 5 dagar efter genomförd betalning.

Delbetalning
Med delbetalning från Zaver betalar du i den takt som passar dig.
Du väljer själv löptid i flödet, och kan innan genomförd betalning, se alla de villkor som tillämpas från tid till annan.

Vid val av Faktura eller delbetalning görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas. Förutsättning för att få handla mot faktura eller med delbetalning är att du är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar.

Priser
Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) inkl. moms

Så här betalar du via länk

Ingen nedladdning av programvara krävs.

  1. En betallänk skickas till dig via sms eller mail.
  2. Du väljer det betalsätt som passar dig bäst; Direkt banköverföring, faktura eller räntefri delbetalning upp till 24 månader. Mer information nedan.
  3. Godkänn och signera med ditt BankID. Klart!

Kvitto på din betalning skickas till din mail när Fred Trafikskola fått bekräftelse att din betalning är gjord.

1051x460 8 1 e1622206643160 Fred Trafikskola, Vällingby | Körlektioner och Körkortsutbildning

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dess allmänna villkor.

Körkortselev:

Efter registrerad betalning skapas elevkonto åt körkortseleven hos trafikskolaonline.se och trafikskolan skickar information om inloggningsuppgifter.

Via sitt elevkonto har körkortseleven möjlighet att hålla koll på sina inbokade körlektioner, kurser och andra viktiga datum samt följa sin kunskapsutveckling, praktiskt, se loggar, och teoretiskt, om hen valt att aktivera det digitala läromedlet.

Kund:

Även som kund blir du registrerad och ett kvitto skickas till dig från trafikskolaonline.se i samband med registrering.

Bokning och Ombokning av körlektion
Körkortseleven kan, genom sitt elevkonto se aktuellt körschema upp till 4 veckor framåt MEN kan inte boka själv!

Bokning görs ALLTID i kontakt med trafikskolan via telefon, mail, sociala medier eller WhatsApp, 073 695 69 55, även utanför ordinarie öppettider och telefontider.

Körkortseleven måste alltid logga in i sitt elevkonto och leta upp en dag/tid för sin bokning/ombokning INNAN du kontaktar oss!

Bokningen gäller när du fått bekräftelse via mail och bokningen syns i systemet.

Som körkortselev eller kund görs avbokning genom att lämna meddelande i vår växel. Välj 2, Uppge ärende, namn & personnummer

  • Av- eller ombokning av körlektion ska göras, senast klockan 13:00 vardagar innan bokning.
  • Av- eller ombokning av kurs/utbildning ska göras, senast klockan 13:00 TRE vardagar innan bokning.

Vid senare avbokning debiteras full avgift. Vid förhållande man inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.

Zaver betala smart

Snabba, Smarta & Säkra betalningar, på dina villkor med Zaver!

Välj mellan faktura, direktbetalning, Swish eller delbetalning

Betalning görs genom Zaver Check-out med möjlighet till direktbetalning via banköverföring eller swish alternativt betala senare via faktura, 14 dagar eller räntefri delbetalning upp till 24 månader. Ditt val av betalsätt signeras med mobilt bankid. Mer information: Köpvillkor & Betalsätt

Kvitto på er betalning skickas till er mail i samband med att Fred Trafikskola registrerar ert köp i sitt bokningssystem via www.trafikskolaonline.se

Edit Template

Samarbetspartners

digital inducera Course kökortsjakten
cropped VallingbyFH1 sidhuvudweb Fred Trafikskola, Vällingby | Körlektioner och Körkortsutbildning
logo bromma Fred Trafikskola, Vällingby | Körlektioner och Körkortsutbildning