Inom utbildningsplanen för svenskt körkort finns två obligatoriska riskutbildningar! Dessa ska vara genomförda och godkända innan körkortseleven kan göra sitt kunskapsprov

Riskutbildning 2, Risk2, Halkbanan.

Risk2, Halkbanan, ger eleven kunskap om hur halt underlag påverkar körningen och hur förare kan tackla och undvika riskfyllda situationer genom att agera förebyggande.

En utbildningskontroll  måste bokas för att bedöma att eleven har uppnått tillräckliga körkunskaper för att klara riskutbildning 2. Under utbildningskontrollen får körkortseleven dessutom inblick i var eleven befinner sig inom utbildningsplanen och hur många körlektioner som kan krävas för att eleven ska vara färdigutbildad.

Riskutbildning 2, halkbanan bokas på Bromma Halkbana eller på Gillingebanan i Vallentuna. Efter köp, Invänta instruktioner via epost för bokning av utbildningskontroll inför halkbanan.

Risk2 in english can be booked at Bromma Halkbana selected Sundays.

Pris: 3160 kr3260 kr inkl utbildningskontroll

Boka på Bromma Halkbana

Bromma Halkbana, Linta gårdsväg 25, 168 74 Bromma. Åker du kollektivt till Bromma Halkbana, ta buss 117 till Salixvägen. Det är 10-15 minuters promenad från busshållplatsen.

Kom några minuter tidigare för närvarokontroll Vid kurstillfälle måste identifikationen styrkas med giltigt legitimation, körkort eller pass.

Eller Gillingebanan

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB
Gillinge 1, 186 91 VALLENTUNA

Åker du kollektivt tar du buss 177 el 176 från Brommaplan till Danderyds sjukhus där du byter till 676 el 639 mot Norrtälje. Kliv av vid Gillingebanan. Restid ca 1h 15min. Vid kurstillfället måste körkortseleven vara på plats i god tid och kunna uppvisa giltigt legitimation, körkort el pass.

Boka båda riskutbildningarna Samma dag

På Gillingebanan har du möjlighet att boka båda riskutbildningarna i ett eget paket, RISKPAKETET,  som en heldags utbildning, samma dag i slutet av din körkortsutbildning, i god tid innan kunskapsprovet.