Lättlästa Körkortsboken

Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att fakta innehållet urholkats för mycket. Vi rekommenderar att man använder boken i en lärarledd undervisning. Boken kan naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har inlärningssvårigheter samt till den som av olika anledningar har språksvårigheter. Boken används även i trafikundervisning för invandrare och andra grupper med begränsade kunskaper i svenska språket.

 

Pris:

Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt. Lättlästa Körkortsboken har korta rader och radbrytningar som underlättar läsningen.

Lättlästa Körkortsboken kan naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har inlärningssvårigheter samt till den som av olika anledningar har språksvårigheter eller är dyslektiker. Lättlästa Körkortsboken används även i trafikundervisning för invandrare och andra grupper med begränsade kunskaper i svenska språket.

Lättlästa Körkortsboken är främst avsedd som ett komplement till körkortsboken eftersom som att körkortsboken är mer heltäckande.

Lättlästa körkortsboken i paket

Paketet innehåller:

  • Lättlästa körkortsboken
  • Lättlästa teorihäftet
  • Vägmärken och vägmarkeringar