Studiehäfte för såväl körning som teori.Teoridelen följer Körkortsbokens uppdelning och den del av studiehäftet som innehåller arbetsuppgifter till körningen är uppdelad efter de 16 körmomenten.Teori- och kördelen i häftet går att köpa var för sig, Körhäftet och Teorihäftet. Läs mer om innehållet i Studiehäftet under respektive häfte. Studiehäftet är tänkt att användas tillsammans med Körkortsboken.

Studiehäftet till körkortsboken

Studiehäftet innehåller en mängd frågor och arbetsuppgifter som är knutna till körkortsbokens olika kapitel. Det finns inget facit till frågorna. Tanken är att du skall diskutera svaren under teorilektioner på trafikskola.

Studiehäftet innehåller även körövningar och arbetsuppgifter till körningen. Körhäftet ger en struktur åt körutbildningen och det hjälper dig att förbereda dig inför körlektioner.

OBS!!!

Studiehäftet ersätter inte körkortsboken! Den är ett komplement till körkortsboken.