Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Den innehåller den grundläggande ”körkortsteorin” samt den speciella fordonsteorin för personbil. Körkortsboken består av ett stort antal uppslag där man på vänstersidan hittar bilder och korta, sammanfattande texter. Högersidan har text med mer ingående förklaringar och den är försedd med stödord i marginalen för att man lättare ska hitta i boken. Bildsidan ska hjälpa läsaren att komma ihåg innehållet på högersidan.Boken har följande avsnitt: Introduktion – Stadskörning – Landsvägskörning – Bilen – Mörkerkörning – Halkkörning – Människan – Miljön – Kompletteringar – Om olyckan är framme – Utomlands med bilen samt Övrigt. Ett häfte innehållande vägmärken och vägmarkeringar bifogas till Kökortsboken.Körkortsboken används av en stor del av landets trafikskolor.Häftet Vägmärken och vägmarkeringar levereras tillsammans med Körkortsboken utan extra kostnad.

Pris:

Trafikskolornas körkortsbok. Senaste upplagan.

Om du tänker använda dig av en trafikskola under utbildningen är risken stor att de kommer kräva att du har denna boken. Om du köper en annan bok riskerar du att behöva köpa boken senare.

Strs körkortsbok är utan jämförelse Sveriges mest använda körkortsbok. Merparten av trafikskolorna använder sig av den.

I körkortsboken hittar du all information du behöver för att fixa teoriprovet!

Till körkortsboken medföljer utan extra kostnad häftet vägmärken och vägmarkeringar.